מחירון טרנסלייטס

מחירון טרנסלייט לכתיבת מאמרים, קופירייטינג, כתיבת תוכן שיווקית, קידום באינטרנט, הקלדת תכנים, שירותי תרגום רב לשוני וזאת במחירים גמישים וטובים.

מחירון כתיבת מאמרים

כתיבה שיווקית/קידומית
 • כמות מאמרים: 1-5 מחיר: 85 ש"ח למאמר
 • כמות מאמרים: 6-10 מחיר: 79 ש"ח למאמר
 • כמות מאמרים: 11-25מחיר: 69 ש"ח למאמר
 • כמות מאמרים: 26 ומעלה מחיר: 59 ש"ח למאמר
 • כתיבה שיווקית- "פרופר" לדף הינה בתוספת של 20 ש"ח לדף מהמחירון לעיל.
 • הקלדת תכנים- החל מ-30 אגורות למילה תלוי בכמות ובמורכבות ההקלדה המתבקשת.

מחירי שירותי התרגום

מחירי שירותי התרגום משתנים בשפות השונות.
 • עריכה - קלה: 39 לדף / רגילה: 59 לדף / קשה: 69 לדף
 • תרגום- קל: 59 לדף / רגיל:  85 לדף / קשה: 99 לדף
 • הגדרות- דף: 250 מילים בשפת המטרה  / 1400 תווים (כולל רווחים וסימנים) / מילה: 5.6 תווים (כולל רווחים)
 • הערות- טקסט בעברית בדרך כלל מתנפח בשיעור של כ-20% במשך תהליך התרגום לאנגלית; החישוב מבוסס על ספירת המלים בעבודה הסופית לאחר התרגום, ולא בספירת המלים במקור.
 • מספר המילים בעריכות לא משתנה באופן מפתיע כמו בתרגום, אך בכל זאת, החישוב מבוסס על הגרסה הסופית לאחר העריכה.  עבודות קטנות (פחות מ-250 מלים) ייחשבו כדף אחד. עבודות גדולות (50 דפים ומעלה) ייהנו מהנחה יחסית וראויה, לפי גודל העבודה ולפי הסכם הדדי בכך לפני ביצוע העבודה