תרגום נוטריון מעברית לאנגלית

אנגלית היא שפה המדוברת במדינות רבות בעולם, ובמדינות אחרות נחשבת כשפה רשמית שנייה. כמו כן, בארצות רבות אחרות בהן האנגלית אינה נחשבת שפה רשמית, כמו בדרום אמריקה ובמזרח אירופה, עדיין יאושרו מסמכים באנגלית. חשוב לדעת כי במידה ויש צורך להגיש מסמך רשמי מתורגם לאנגלית במדינות אלו, בין אם לגוף ציבורי, ממלכתי או אחר, יש צורך לתרגמו בעזרת נוטריון מוסמך. אישור הנוטריון מעיד על נכונות פרטי המסמך ומונע חשדות בגין היותו לא מדויק או מזויף.

אישור מסמך נוטריוני המתורגם לאנגלית 

במקרים רבים לא מספיק לתרגם מסמך בעזרת נוטריון, אלא יש גם לקבל אישור לתרגום זה על ידי משרד המשפטים באמצעות חותמות אופסטיל. האישור מעיד כי המתרגם הוא אכן נוטריון מוכר ומאושר על ידי מדינת ישראל. כמו כן, לעיתים קרובות יש צורך לצרף למסמך גם אישור של משרד החוץ, המעיד על נכונות פרטי המסמך ותקפותו.

סוגי מסמכים המאושרים על ידי נוטריון

שירותי תרגום נוטריוני מעברית לאנגלית מוצעים עבור קשת רחבה של מסמכים כמו חוזים, הסכמים, כתבי תביעה או פסק דין. כמו כן, הם ניתנים עבור תעודות לידה, נישואין וגירושין, מסמכים רפואיים, תמצית רישום, תעודות בגרות, תעודות ומסמכים אקדמיים, מכרזים ומסמכים עסקיים שונים.  מדובר במסמכים הכוללים בין היתר אימות הצהרות או חתימות, אישור נכונות פרטיו של מסמך מועתק, או אישור חתימתו של תאגיד. כמו כן, חשוב לדעת כי בהתאם לאופי המסמך יידרשו עבורו אישורים מסוימים. לדוגמא, מסמכים רפואיים נדרשים לקבל אישור של משרד הבריאות, ואילו מסמכים ותעודות אקדמיות נדרשים גם לאישור של משרד החינוך. בנוסף, מומלץ לכל אדם שנוסע לחו"ל לצלם עותק של דרכונו ולהחתימו עם אישור נוטריוני, שיכול במקרים רבים לסייע מול גופי ממשל במקרה של אובדן הדרכון.

שירותי תרגום מעברית לאנגלית

השירות מורכב מתרגום המסמך על ידי מתרגם דובר השפה האנגלית, אליו מצורפת חתימתו של הנוטריון. חתימת הנוטריון מהווה עדות לנכונות פרטי המסמך המתורגמים מעברית לאנגלית, כאשר חלק ממשרדי הנוטריונים מבצעים את התרגום בעצמם ואילו אחרים רק מאשרים תרגומים שבוצעו על ידי גורם תרגום מקצועי. כמו כן, משרדי נוטריון רבים מסייעים ללקוחותיהם בהבנת ההליך הניצב בפניהם ודרישותיו, לרבות סוגי וסעיפי המסמכים הרלוונטיים לתרגום. מעבר לכך, תפקידו של הנוטריון כולל גם העברת ממסכים מתורגמים וחתומים למשרד המשפטים לצורך קבלת חותמת אופסטיל, קבלת אישורים של גופים רשמיים נוספים, והכנת וסידור כל המסמכים הנדרשים על ידי הלקוח לשם העברתם למדינת היעד או נציגיה. 

עלות שירותי תרגום נוטריוני

חשוב לדעת כי עלות שירותי תרגום נוטריוני הינם אחידים, מפוקחים ורשומים בתקנות הנוטריונים עבור שכר שירותים. מחירון זה מתעדכן מידי שנה על ידי משרד המשפטים, ומפורט בו שכר הטרחה בהתאם למספר מילים במסמך ומספר האישורים הנדרשים.

המאמר נכתב באדיבות יריב קדם – נוטריון ועורך דין.