חשיבות של תרגום משפטי במגוון תחומים

תרגום משפטי הוא תחום ייחודי בתרגום שכן הוא כולל הבנה משפטית כללית לצד הבנה של נושאים ספציפיים הקשורים לתחום זה. בניגוד למה שאולי חושבים כשמדברים על תרגום בתחום המשפטי מתכוונים לא רק לתחומים הקשורים לדיונים בבית משפט אלא למגוון רחב כמו: תרגום חוזים, תרגום הסכמים, תרגום של ספרות משפטית: ספרים ומאמרים, תרגום של תעודות שונות כמו תעודות נישואין, גירושין, פטירה, לידה וכדומה. כאן המקום לציין את החשיבות הרבה של שמירת סודיות שכן המתרגם עלול להתברר כחוליה חלשה בשרשרת הטיפול המשפטי ולכן במקרים מסוימים המתרגם מתבקש לחתום על מסמכי סודיות.

תרגום משפטי בתחום הפטנטים

אחד התחומים הייחודיים האלה הוא תרגום בתחום של פטנטים, רישום פטנטים ושמירה על זכויות. רישום פטנט והגנה על זכויות הממציא היא לרוב רלוונטית בכל העולם שכן בעידן הגלובלי הפטנטים משמשים חברות בכל העולם. בנושא זה ישנו מגוון רחב של שלבים ומסמכים שצריך לתעד כמו למשל בקשות לרישום הפטנט, הכנת תוכנית עסקית להפצת הפטנט, הסכמים בגין העברת ידע מקצועי, הוצאת רישיון לפטנט במדינות שונות, לעתים יש צורך לתרגם מצגת לצורך הפצתה במדינות אחרות ולעתים אף יש צורך לתרגם תביעות או פסקי דין בתחום הפרת פטנטנים. כך שבעידן המודרני תחום זה של תרגום משפטי הוא נפוץ מאוד ויש לו ביקוש רב.

תרגום משפטי של צוואות

נושא הצוואות גם הוא נושא חשוב בתחום של תרגום משפטי שכן הוא דן בהעברת רכושו של אדם שנפטר ליורשיו. זהו נושא עדין שכן הוא עלול לגרום למריבות בין בני משפחה ואף עלול להוות עילה לנקמנות וסגירת חשבונות. תרגום זה חשוב גם במקרה שלאדם היו גם שותפים עסקיים וצריך להבהיר את מעמדם של היורשים, בני המשפחה לעומת השותפים לעסק. נושא זה חשוב בייחוד בתחום של חשבונות בנק וניהול העסק.

מגוון עשיר של נושאים

אנו רואים אם כן כיי בתחום המשפטי יש מגוון רחב של נושאים. נוסף על הנושאים שנכתבו כאן עלינו לזכור את התרגום המילולי בבית המשפט עצמו על ידי מתורגמן שנעשה בשתי שיטות עיקריות: תרגום בעל פה – כשהמתורגמן מתרגם תוך כדי הדיבור של האחרים ודברים מועברים באוזניות ישירות למאזינים או תרגום עוקב שבו המתורגמן מדבר אחרי שכל צד סיים את דבריו. במקרה זה אין חובה להתשמש באוזניות אך דרך תרגום זו אורכת זמן רב יותר. למרות הרשימה הארוכה שהבאנו כאן למעשה רק נגענו על קצה המזלג במגוון הנושאים ובמורכבות של תרגום בתחום המשפטי.